Tryb testu- odśwież aby uzyskać nowy arkusz

Losowanie 10 z 1322 zadań

Zadanie 1

Mediana danych: -4, 2, 6, 0, 1 jest równa

A. B. C. D.

Zadanie 2

Prosta l ma równanie . Prosta k prostopadła do prostej l może mieć równanie:

A. B. C. D.

Zadanie 3

O zdarzeniu losowym A, zawartym w wiemy, że . Wtedy

A. B. C. D.

Zadanie 4

Ciąg (bn) określony jest wzorem . Suma dwóch pierwszych wyrazów tego ciągu jest równa:

A. B. C. D.

Zadanie 5

Długość promienia r okręgu opisanego na kwadracie jest równa . Długość boku tego kwadratu ma wartość:

A. B. C. D.

Zadanie 6

W ciągu arytmetycznym dane są . Wobec tego:
A. pierwszy wyraz tego ciągu jest równy 1.
B. różnica tego ciągu jest równa 3
C. wszystkie wyrazy tego ciągu są liczbami całkowitymi
D. żaden wyraz tego ciągu nie jest liczbą całkowitą.

A. B. C. D.

Zadanie 7

Prosta k ma równanie y = 2x - 3. Wskaż równanie prostej równoległej do prostej k i przechodzącej przez punkt D o współrzędnych (-2, 1).

A. B. C. D.

Zadanie 8

Kąty i są przyległe i jest o większy od . Wynika stąd, że:

A. B. C. D.

Zadanie 9

Dane są punkty S=(2,1), M=(6,4) . Równanie okręgu o środku S i przechodzącego przez punkt M ma postać:

A. B. C. D.

Zadanie 10

Zaznaczona na poniższym rysunku suma przedziałów może być zbiorem rozwiązań nierówności:

A. B. C. D.