Tryb testu- odśwież aby uzyskać nowy arkusz

Losowanie 12 z 1182 zadań

Zadanie 1

Do zbioru rozwiązań nierówności nie należy liczba

A. B. C. D.

Zadanie 2

Suma przedziałów jest zbiorem rozwiązań nierówności:

A. B. C. D.

Zadanie 3

Punkty E = (7, 1)  i  F = (9, 7) to środki boków, odpowiednio AB i BC kwadratu ABCD. Przekątna tego kwadratu ma długość:

A. B. C. D.

Zadanie 4


Zbiorem wartości funkcji f przedstawionej na rysunku jest:

A. B. C. D.

Zadanie 5

Styczną do okręgu jest prosta o równaniu

A. B. C. D.

Zadanie 6

Liczba jest równa liczbie:

A. B. C. D.

Zadanie 7

Liczba jest równa:

A. B. C. D.

Zadanie 8

Dane są długości boków |AC|=8 i |BC|=4 trójkąta prostokątnego ABC o kącie ostrym (zobacz rysunek). Wtedy

A. B. C. D.

Zadanie 9

Liczba trzycyfrowych liczb naturalnych o różnych cyfrach jest równa:

A. B. C. D.

Zadanie 10

Punkty G i H są środkami okręgów. Punkt E leży na okręgu o środku w punkcie G, punkt F leży na okręgu o środku w punkcie H oraz |GH| = 3 i |EF| = 8 (patrz rysunek).

Wtedy pole koła ograniczonego okręgiem o środku w punkcie H jest większe od pola koła ograniczonego okręgiem o środku w punkcie G o:

A. B. C. D.

Zadanie 11

Kąt jest ostry i . Wtedy wartość wyrażenia jest równa:

A. B. C. D.

Zadanie 12

W ciągu dwóch ostatnich miesięcy benzyna drożała trzykrotnie, za każdym razem o 10%. Łączna podwyżka wyniosła więc:
A. 30%
B. mniej niż 30%
C. więcej niż 30%
D. to zależy od początkowej ceny benzyny

A. B. C. D.