Tryb testu- odśwież aby uzyskać nowy arkusz

Losowanie 10 z 1332 zadań

Zadanie 1

W ciągu arytmetycznym piąty wyraz jest równy 8, zaś siódmy wyraz tego ciągu jest równy 14. Dziesiąty wyraz tego ciągu jest równy:

A. B. C. D.

Zadanie 2

Punkt P = (-1, 0) leży na okręgu o promieniu 3. Równanie tego okręgu może mieć postać

A. B. C. D.

Zadanie 3

Miara kąta spełnia warunek . Wyrażenie jest równe

A. B. C. D.

Zadanie 4

Cena towaru wraz z 23% podatkiem VAT jest równa 25,83 zł. Cena towaru bez podatku VAT jest równa

A. B. C. D.

Zadanie 5

W pudełku jest 50 kuponów, wśród których jest 15 kuponów przegrywających, a pozostałe kupony są wygrywające. Z tego pudełka w sposób losowy wyciągamy jeden kupon. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wyciągniemy kupon wygrywający, jest równe

A. B. C. D.

Zadanie 6

Liczba jest równa:

A. B. C. D.

Zadanie 7

Rozwiązanie równania należy do przedziału

A. B. C. D.

Zadanie 8

Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego jest równy 24, a suma dwóch początkowych wyrazów tego ciągu jest równa 32. Iloraz tego ciągu jest równy

A. B. C. D.

Zadanie 9

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f.

Zbiorem wartości funkcji f jest:

A. B. C. D.

Zadanie 10

Środek okręgu o równaniu ma współrzędne

A. B. C. D.