Tryb testu- odśwież aby uzyskać nowy arkusz

Losowanie 10 z 1357 zadań

Zadanie 1

Funkcja f, której fragment wykresu przedstawiono na rysunku, określona jest jednym z poniższych wzorów. Wskaż wzór funkcji f.

A. B. C. D.

Zadanie 2

Wskaż dziedzinę funkcji

A. B. C. D.

Zadanie 3

Rzucono sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo, że wyrzucona liczba oczek jest liczbą pierwszą, wynosi:

A. B. C. D.

Zadanie 4

Funkcja ma:

A. B. C. D.

Zadanie 5

Liczba a spełniająca warunek jest równa:

A. B. C. D.

Zadanie 6

Dany jest okrąg o środku S. Punkty K, L i M leżą na tym okręgu. Na łuku KL tego okręgu są oparte kąty KSL i KML (zobacz rysunek), których miary i spełniają warunek  . Wynika stąd, że

A. B. C. D.

Zadanie 7

Wierzchołek paraboli leży na prostej o równaniu

A. B. C. D.

Zadanie 8

W trójkącie prostokątnym ABC kąt przy wierzchołku A ma miarę , a dłuższa przyprostokątna ma długość 6 cm. Długość przeciwprostokątnej jest równa:

A. B. C. D.

Zadanie 9

Cenę towaru obniżono o 20%. O ile procent cena pierwotna była wyższa od obniżonej?

A. B. C. D.

Zadanie 10

Dany jest nieskończony ciąg geometryczny (an), w którym . Wtedy

A. B. C. D.