Tryb testu- odśwież aby uzyskać nowy arkusz

Losowanie 12 z 1257 zadań

Zadanie 1

Ile jest wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych podzielnych przez 6 i niepodzielnych przez 9?

A. B. C. D.

Zadanie 2

Wskaż równanie prostej równoległej do prostej o równaniu y = 2x - 7.

A. B. C. D.

Zadanie 3

Na rysunku przedstawiono wykresy trzech parami przecinających się prostych

Te proste to

A. B. C. D.

Zadanie 4

Dany jest trójkąt prostokątny o kącie ostrym . Jeśli i przeciwprostokątna ma długość 20, to dłuższa przyprostokątna ma długość:

A. B. C. D.

Zadanie 5

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej jest przedział Zatem współczynnik c jest równy

A. B. C. D.

Zadanie 6

Kąt jest ostry i spełniona jest równość . Stąd wynika, że

A. B. C. D.

Zadanie 7

Ze zbioru liczb {1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 15 }wybieramy losowo jedną liczbę. Prawdopodobieństwo, że wybierzemy liczbę, której dzielnikiem jest liczba 3, wynosi:

A. B. C. D.

Zadanie 8

Liczba punktów wspólnych okręgu o równaniu z prostą o równaniu y = -1 jest równa

A. B. C. D.

Zadanie 9

20% pewnej liczby jest o 16 mniejsze od tej liczby. Taką liczbą jest

A. B. C. D.

Zadanie 10

Boki trójkąta mają długości 20 i 12, a kąt między tymi bokami ma miarę 120 stopni. Pole tego trójkąta jest równe

A. B. C. D.

Zadanie 11

Iloczyn wszystkich rzeczywistych pierwiastków równania ( x - 4 )( x + 2 )( x - 5 )( x2 + 9 ) = 0 jest równy

A. B. C. D.

Zadanie 12

Wysokość trapezu równoramiennego o kącie ostrym i ramieniu długości jest równa

A. B. C. D.