Tryb testu- odśwież aby uzyskać nowy arkusz

Losowanie 10 z 1407 zadań

Zadanie 1

Pole koła opisanego na trójkącie równobocznym o wysokości 9 jest równe

A. B. C. D.

Zadanie 2

Miary kątów wewnętrznych pewnego trójkąta pozostają w stosunku 3 : 4 : 5. Najmniejszy kąt wewnętrzny tego trójkąta ma miarę

A. B. C. D.

Zadanie 3

Kąt jest ostry i . Wówczas jest równy:

A. B. C. D.

Zadanie 4

Pole koła wpisanego w trójkąt równoboczny jest równe . Obwód tego trójkąta jest równy:

A. B. C. D.

Zadanie 5

Długość przekątnej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego (zobacz rysunek) jest równa

A. B. C. D.

Zadanie 6

Długości boków trójkąta są liczbami całkowitymi. Jeden bok ma 7 cm, a drugi ma 2 cm. Trzeci bok tego trójkąta może mieć długość (w cm)

A. B. C. D.

Zadanie 7

Druga potęga liczby      jest równa:

A. B. C. D.

Zadanie 8

Liczba: (-3) jest miejscem zerowym funkcji . Wtedy

A. B. C. D.

Zadanie 9

Cena towaru bez podatku VAT jest równa 60 zł. Towar ten wraz z podatkiem VAT w wysokości 22% kosztuje:

A. B. C. D.

Zadanie 10

Długość odcinka AB, równoległego do odcinka CD, jest równa:

A. B. C. D.